Jesper Nyrén

 

Jesper Nyrén är född 1979 i Sala och utbildad

på Konstakademien i Stockholm 2002-2007.

Han hade senast separatutställning på Galleri Flach i Stockholm

och har även gjort flera stora offentliga utsmyckningar.

Senast, Polygonal Wall, på Mariehällsskolan i Stockholm.

 

Nu visar han en serie på 8 målningar

med den gemensamma titeln Growth and Form.

 

Jesper Nyrén bor och arbetar i Stockholm.

 

www.jespernyren.com

 

”Growth and Form” är en serie målningar i samma format,

där de enskilda verken kan ses som olika aspekter

av en och samma strävan.

Verken undersöker förhållandet mellan målningen

som objekt och avbildning , mellan form och figuration.

 

I färgens materialitet och bildrummets uppbyggnad

finns en tydlig struktur som kan läsas

som byggstenar, anatomi eller topografi.

 

Verken tar sin utgångspunkt i bildmaterial

hämtat från naturvetenskap, astronomi och arkitektur.

Bilder av hur naturen eller vår omgivning är konstruerad.

 

De olika verken skapar tillsammans en rörelse

genom dessa rum och 

målningarna pendlar mellan

det makroskopiska och det mikroskopiska.

 

Färgen kan ses som både gestaltandes ett ljusförhållande

och som fysisk materia som bygger upp målningens yta.

Ljuset används både som ett medel att ge ytorna form

och som en referens till en möjlig förlaga,

som om målningarna var avbildningar.

 

Jesper Nyrén, maj, 2014

 

Growth and Form I. Oljemålning på duk. 41 x 35 cm. 2014.

Growth and Form II. Oljemålning på duk. 41 x 35 cm. 2014.

Growth and Form III. Oljemålning på duk. 41 x 35 cm. 2014.

Growth and Form IV. Oljemålning på duk. 41 x 35 cm. 2014.

Growth and Form V. Oljemålning på duk. 41 x 35 cm. 2014.