Harald Lyth

Harald Lyth är född i Göteborg 1937 och är utbildad vid Konstindustriskolan där 1955-59.

Sen fortsatte han sin utbildning vid Konsthögskolan i Stockholm 1960 - 1965.

Han bor och arbetar i Stockholm och var professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1989-94.

 

Han har haft ett stort antal utställningar, bl a

 

Galerie Blanche 1972, -76.

Galleri Olsson 1980, -82, -86, -90, -97, -00 och -04.

Norrköpings Konstmuseum 1980

Centre Culturel Suedois, Paris 1982, -02.

Thielska Galleriet 1983, -97.

Konstakademien, Stockholm 2000.

Thielska Galleriet, retrospektiv, 2008.

 

*

 

Lyth förmår hålla fast vid det okända

 

 

Där verkligheten tappar konturerna, får fantasin sitt fotfäste.

Från denna imaginära punkt kan man blicka ut i Harald Lyths eteriska rymder.

 Sedan genombrottet i mitten av 70-talet fortsätter hans måleri engagera på sitt säregna sätt.
Vad hans verk föreställer är snarare betraktarens än konstnärens fråga.

De finns där framför oss: sobra, eleganta, skira i färgerna och vibrerande av en ­underlig energi.

Och samtidigt så hopplöst omöjliga att fånga med ett ord eller i en beskrivning.

 

I en retrospektiv på Thielska galleriet presenteras 40 verk.

 Utställningen inleds med de målningar som skapats under de ­senaste åren.

De utmärker sig ­genom en ljusare färgpalett i bakgrunderna än brukligt för Lyth.

Annars känner man igen konstnärens konsekventa ödmjukhet

inför materialet och förmåga att i linjernas spel utvinna ro ur kaos.

Hängningen följer för övrigt ingen kronologi.

Konstnärskapets olika faser speglar sig istället fritt i varandra.
Man missar knappast de subtila förändringar

som sedan 1950-talet successivt skett i Lyths formvärld.

 Ändå är det slående hur obekymrat hans måleri har varit

om konstens nyorienteringar och modetrender överlag.

 Istället är det stabilt förankrat i den modernistiska tradition, som tidigare varit en källa

 för exempelvis Henri Michaux, Jean Fautrier eller generationskollegan Curt Asker.


Ett tidigt verk från mitten av 50-talet representerar perioden

när Lyth målade i en klassisk anda.

Vid den tiden var hans förkärlek för den italienska renässansens landskap och interiörer påtaglig.

Objekt med skuggformationer, stilleben och trompe l’oeil-effekter

inträder hans ­dukar under 6o-talet.

I självport­rättet Personalia (1970) representeras konstnären genom en karikatyrartad profil

och nedklottrat födelseår samt attribut som papper och linjal.

 

Med en enda prick i den förbjudna röda färgen får detta verk blod.


I början och vid mitten av 70-talet skapade Lyth

två stora parafraser på Vermeers interiörer.

I sina omtolkningar raderade han gestalter och omplacerade detaljer och ytor.

I begränsade, återhållsamma färgskalor och med ljusets påtagliga roll

 konstruerade han avancerade rumsligheter.
Mot 70-talet vänder sig Lyth alltmer mot den kalligrafiska penselskriften.

I dessa verk sker en ständigt fortgående pånyttfödelse

av linjer som söker sin rätta destination.
Mest fängslande med Lyths måleri är att det förmår

att hålla fast det okända, drömska, ­undanglidande.

Som om det var på materialets befallning

målar han sig från bakgrunden fram mot ytan.

Färgen täcker aldrig jämnt duken eller pappret.


Allra främst är Lyth en virtuos på att förevisa det till synes osynliga - rymder

som med sina oräkneliga skikt tycks vibrera framför betraktaren.

Bildytan öppnas samtidigt i en svindlande avgrund

för projiceringar av individuella minnesbilder och stämningar.

 

Vi tittar på samma målning. Vi ser aldrig samma bild.

 

Joanna Persman

kultur@svd.se

Publicerad i Svenska Dagbladet 19 januari 2008

Harald Lyth i sin ateljé 2010. Foto Göran Hellström.

Nya målningar:

"Tre", blandteknik på papper. 2010. Bladstorlek  61 x 50 cm. Inkl ram 73 x 62 cm.

"Stäv I", blandteknik på papper. 2010. Bladstorlek  62 x 50 cm. Inkl ram 75,5 x 60 cm.

"Stäv 2", blandteknik på papper. 2010. Bladstorlek  56,5 x 47 cm. Inkl ram 66 x 56,5 cm.

"Stäv 3", blandteknik på papper. 2010. Bladstorlek 56 x 47 cm. Inkl ram 66 x 57 cm.

"Förberedelser i ett landskap", blandteknik på papper. Bladstorlek 55 x 74 cm. Inkl ram 64 x 83 cm.

"Kupol", blandteknik på papper.

72 x 63 cm, Inkl ram 86 x 76 cm.

"Gapet", blandteknik på papper.

52,5 x 49 cm, Inkl ram 61 x 56,5 cm.

 

"Asiatiskt", blandteknik på papper.

49 x 47 cm, Inkl ram 70 x 66,5 cm.