Celie Eklund

 

Celie Eklund är född 1982 och utbildad

vid Konsthögskolan i Malmö 2006-2011.

 

Som en del i sin utbildning levde Eklund i Ramallah på västbanken 2009,

där hon studerade vid The international Academy of Art Palestine.

 

Det ledde till avgångsutställningen på Konsthögskolan i Malmö,

Allt motstånd är civilt där Celie Eklund lät aktivisten

och feministen Leila Khaled (1944- Haifa) – i målningar och i en film –

framträda som symbol för det palestinska folkets motstånd.

”Hennes litet svajiga måleri är precist i tonträffen

och hon kan använda svärta som färg i rytmiska kompositioner som är sällsynta.

 

Hennes porträtt av Leila Khaled tycker jag är makalöst,

och för mig kommer det att sitta

som ett av de verkliga viktiga bidragen till tidens bildkultur,

och dessutom en påminnelse om Eklunds konstnärskap,

som ju inte minst vänder tar upp politiska ämnen.”

 

Thomas Millroth

 

Nu visar Celie Eklund en serie nya målningar

av kvinnogestalter som bildar en slags återblick på sin ungdomstid.

 

Celie Eklund bor och arbetar i Malmö.

 

 

"Bildsviten Utsikt över tonårsland utgår ifrån uppväxtmiljö,

klasstillhörighet och kön. Faktorer som formar oss.

Genom ett symbolladdat måleri där det poetiska och politiska vävs samman,

 växer en berättelse fram som kan ses som tillbakablickar på en ungdomstid.

Unga kvinnogestalter får ta plats

som symbol för olika typer av femininitet."

 

Celie Eklund, maj, 2014.

 

www.celieeklund.com

 

 

Det som gjorde oss till de vi blev (skattgömma). 2014.

Olja på mdf, 81x61cm.

Pistol. Oljemålning på mdf. 81 x 61 cm. 2014.

Thug Life. Oljemålning på mdf. 27 x 35 cm. 2014.

I omklädningsrummet. Oljemålning på mdf. 27 x 35 cm. 2014.

Omfamning. Oljemålning på mdf. 27 x 35 cm. 2014.