TOVA MOZARD Tova Mozard är född 1978 I Stockholm,

där hon fortfarande bor och arbetar.

Hon är utbildad på Konsthögskolan I Malmö, 1998-2003,

och har haft ett flertal utställningar.

Senast på Milliken Gallery i Stockholm 2010.

Hon arbetar huvudsakligen med foto och video.

Tova Mozard är inköpt till Moderna Museet, Malmö Konstmuseum,

Norrköpings Konstmuseum och flera privata konstsamlingar.


”Den osäkerhet man som betraktare erfar i mötet med Tova Mozards arbeten

 handlar om hur vi är vana att läsa eller ta emot bilder och dess innehåll.

I hennes fotografier är mystiken och den utelämnade informationen

som vi tycker oss behöva för att kunna begripa och förstå bilder en central del.

 

Känslan av att befinna sig mitt i en berättelse är påtaglig och kompositionerna

med förfallna miljöer, filmkulisser och udda karaktärer gör hennes fotografier

visuellt behagliga men lämnar efter sig en nostalgisk och ödesmättad känsla.

 

Både hennes fotografier och filmer befinner sig

i ett gränsland mellan det dokumentära och det iscensatta.

Ofta handlar hennes verk om underhållningsbranschens

verklighet respektive skenbilder.

 

I Mozards videoverk ligger fokus på personliga berättelser

och ofta är det udda och alternativa livsstilar hon visar oss.

Genom hennes tolkningar och berättargrepp

av dessa blir skildringen och formen rikare och mer komplex.

 

Hon utsätter betraktaren för ett närgånget porträtterande, men det finns likväl kvalitéer

som alienerar oss från detta, såsom bildeffekter och närheten till det teatrala.

Tillbakablickandet och ett romantiskt förhållande

 till motivet är kännetecknande för Mozards bildvärld.

Hon utnyttjar detta på ett suggestivt vis och leker skickligt

 med vår receptivitet och inlevelseförmåga på flera plan”,

 

skrev John-Peter Nilsson

i katalogen till Modernautställningen

på Moderna Museet 2006.


AKTUELL UTSTÄLLNING

Workers area, 2009. Pigment Print. 89 x 104 cm.

The Shadow, 2007. C-print. 78 x 82 cm.

 

 

She's no longer there, 2010. Pigment print. 71 x 87 cm.

 

 

Pure time, white like bone, 2010. Pigment print. 71 x 87 cm.

 

 

Collected misstakes, 2010. pigment print. 71 x 87 cm.

 

 

Any day now, 2007. C-print. 78 x 82 cm.

 

 

VARGÅKRA GÅRD, KONSTHALL

Tel. 0414-166 00, 0704-888 432

www.vargakragard.se, mail@vargakragard.se

Adress: Mellan Hammenhög och Vallby,

ca 2 km från Hammenhög, mitt emot Gunnarshögs Gård.