Peter Sköld

 

Peter Sköld är född 1967 i Nynäshamn

och utbildad på Konstakademien i München 1992-1997.

Han bor i Stockholm och visade sitt måleri

senast på Edviks konsthall 2008.

Nu visar han ett antal målningar

från de senaste åren som inte har ställts ut tidigare.

 

I Peter Skölds bildvärld möter betraktaren

egendomligt stillsamma och naturalistiskt målade landskap.

 

Vid en närmare anblick infinner sig dock känslan av att landskapen och konstruktionerna har något skenbart över sig,

de utger sig för att vara något de kanske inte är.

De ter sig snarare naiva och säregna, här finns inga skuggor,

allt är lika minutiöst och noggrant målat,

varje litet blad och varje sten eller planka.

 

Vi ser inga måleriska gester och effekter

som ska symbolisera en trädgren eller en planka.

 

Det är istället ett metodiskt upprepande av små streck,

nästan som molekyler,

som slutligen bildar de strukturer och former

som vi har möjligheten att känna igen och förstå.

Måleriet skapar på så sätt sin egen realism,

inte genom vad det ämnar att föreställa.

 

Målningarna handlar egentligen inte om de landskapen vi ser,

utan om människan och vårt seende.

 

Det ställer oss frågan vad det är vi egentligen ser,

och hur vi förstår det vi sett.

Träd och buskar blir till gestalter,

grenar koreograferade till budskap,

gestalter/väsen som gömmer sig under trädgrenar.

 

Träkonstruktioner i en pågående process av att byggas upp,

eller i ett tillstånd av förfall.

Landskapet som en kuliss, en scenografi för ett stilla drama.

Vad är det som kommer att hända eller har något redan hänt?

 

www.peterskold.com

 

 

Five Trees, 2010-2013, oil on board, 112x96 cm.

Object I, 2011-2013, oil on board, 45x72 cm.

Crossing the Pressent of Universal Reason I, 2007, oil on board, 70x100 cm.

Red Sculpture, 2013, oil on board, 74x43 cm.

Scenery I, 2010-2012, oil on board, 70x110 cm.

Sculpture I, 2011, oil on board, 37x33 cm.