Outsider Art

 

Outsider Art är det engelska ordet för franskans Art Brut.

Det finns ingen bra svensk översättning, men ibland används ordet Särlingskonst.

Det används vanligen som beteckning för konst skapad av excentriska och ofta självlärda personer,

liksom psykiskt sjuka. Det används även om personer som lidetr av olika intellektuella handikapp.

 

I samband med minnesutställningen av Karl-Erik Olssons måleri visar vi även

en mindre utställning som vi kallat Outsider Art.

Vi har valt fyra konstnärer, Mattias Johansson, Kristoffer Ekelund

och Linda Persson från konstskolan Inuti i Stockholm

samt Jouko Marjo som går på Konstfabriken i Malmö.

 

KATALOG, OUTSIDER ART

 

Egyptisk stad. Kristoffer Ekelund, Inuti. Oljefärg på duk. 58 x 58 cm.

 

Gubbe 4, Mattias Johansson, Inuti. Oljefärg på duk. 58 x 58 cm.

Gubbe 3, Mattias Johansson, Inuti. Oljefärg på duk. 75x 58 cm.

Berlin, detalj. Juoko Marjo, Konstfabriken. Färgpennor på papper. 46x 64 cm.

Karlskrona. Juoko Marjo, Konstfabriken. Färgpennor på papper. 46x 64 cm.

Långholmen. Juoko Marjo, Konstfabriken. Färgpennor på papper. 46x 64 cm.

Kiruna. Juoko Marjo, Konstfabriken. Färgpennor på papper. 46x 64 cm.

Blomma och landskap. Linda Persson. Tusch. 22 x 30 cm.

Blommor. Linda Persson. Akryl och tusch. 21 x 28 cm.

Fågel. Linda Persson. Akryl och tusch. 23 x 21cm.

Fisk. Linda Persson. Tusch. 20 x 23 cm.

Häst. Linda Persson. Tusch. 20 x 24 cm.

Häst. Linda Persson. Tusch. 20 x 24 cm.