MATTIAS NORDEUS

Den tredimensionellt konstruerade världen står som utgångspunkt i Nordéus konst.

 I hans skulpturer, målningar och teckningar ser vi personer som är framställda

som om de steg rakt ut från ett datorspel eller någon annan interaktiv tredimensionell verklighet,

världar där man försökt skapa en tredimensionell bild utifrån ett antal tvådimensionella bilder.

 

Den form av immateriella ”verkligheter” som imiterar ”verkligheten” men som aldrig tekniskt når fram,

är den som avbildas och på så sätt åter placeras i den första ”verkligheten”. Förutom referenserna

 till denna spelvärld finns också andra nutidsanspelningar i form av mode och undergroundkultur,

men här finns också gott om referenser till den kristna bildtraditionen. Nordéus går in och manipulerar,

leker, vrider och vänder på ett redan befintligt bildflöde och på så sätt klarlägger dess ikonografi.

 

Samtidigt som bilderna och skulpturerna avbildar en omvärld finns också ofta

den lilla privata världen med i form av att han ofta placerar in sig själv och sin fru i verken.

Nordéus är utbildad på Malmö konsthögskola. Han har tidigare bl.a. visats i samband

med Electrohype på Lunds konsthall, Milliken Gallery i Stockholm,

och på en rad internationella konstmässor. Nordéus är verksam i Malmö.

 

Per Brunskog

 

Mattias Nordeus är född 1978 och utbildad på Konsthögskolan i Malmö.

Hells Angels, blandteknik/collage. 95 x 130 cm. 2011.

Gaming, akryl och olja på trä. 34 x 35 x 35 cm.

Modern warfare, akryl och olja på trä. 26 x 34 x 38 cm.

Bathing, akryl och olja på trä. 22 x 44 x 24 cm.

Skull, akryl och olja på trä. 22x 20x 24 cm.

Gaming + A Bigger Boom, akryl och olja på trä. 26 x 34 x 38 cm samt 50 x 50 cm.