MAGALI CUNICO

 

Magali Cunico är född i Bienne/Biel i Schweiz,

men bor och arbetar i Malmö.

Hon gick Konsthögskolan i Malmö 2003-2008

och hade senast separatutställning på galleri Ping Pong i Malmö 2012.

 

Hösten-våren 2012-2013 hade Magali ett AISPIS-stipendium

med ateljé och uppehälle 6 månader i Stockholm.

 

Det är resultatet av det arbetet som Magali nu visar upp

på Vargåkra Gård konsthall & galleri

i ett antal målningar under rubriken:

”Inget finns överallt”.

 

 

Magali Cunicos text om sin utställning:

 

I utställningen visar jag två olika verk under titeln Inget finns överallt.

Jag har intresserad mig för frågor kring måleriet

som utställningsobjekt och samlingsobjekt

(även i relation till vårt flyktiga och bildfixerade informationssamhälle)

och hur det påverkas av utställningsrum och publik.

Titeln refererar till tomrummet som sägs finnas lite överallt i universum

och tomrummet som begrepp som återkommer som motiv i mina verk.

 

Det ena verket är en slags collage där de olika element samspelar med varandra

och där betraktaren medverkar med sin rörelse i rummet.

Bilden som jag har valt att utgå ifrån och som utgör basen

för installationen är ett arkiv från Andra Världskriget

som visar tomma ramar som hängde kvar på Louvren

efter att personalen fört bort konstverken till ett hemligt lager.

 

I sammanställningen ingår även tomma ramar

som fysiska element, fiktiva matematiska formler

och en serie målningar som tar utgångspunkt

i stillbilder av miljöer och detaljer ur olika filmer.

De fiktiva inslagen i verket;

filmreferenser och de matematiska formler,

kan läsas som egna tolkningar

(ett försök att fylla i tomrummet med nya associationer)

och anteckningar, eller som en slags bruksanvisning

(en obegriplig sådan) till de olika delar i verket och till den konstnärliga processen.

De matematiska formler hänvisar också till vetenskap;

vetenskap när det betraktas som en absolut sanning.

 

Därför var det viktigt för mig att arrangera om formlerna

och visa dem i en ny, estetiskt anpassad ordning.

 

Det andra verket är baserat på ”Målarsalen” som finns på Dramaten i Stockholm

och som idag används som repetitionslokal.

Motivet i målningen - ett tomt auditorium, kan till viss del kallas ett icke-motiv.

Målningen balanserar på gränsen mellan kuliss och konstverk

och betraktarens position i rummet är lika viktig som i det andra verket.

 

Strålkastarna bländar mig.

Jag befinner mig på scen

och tittar mot ett stumt, tomt auditorium.

 

Både verken är på något sätt iscensatta och tar utgångspunkt i egna fotografier.

Genom skissarbetets och måleriets långsamma process,

framträder det slutliga verket som sett genom ett filter.

 

Filmiska, vetenskapliga, historiska, och konsthistoriska referenser,

nutid och dåtid beblandar sig med egna reflexioner och lämnar utrymme för

nya visuella associationer och tolkningar.

Likt mycket av den information som når oss via medierna;

filtrerad, rekonstruerad, omtolkad.

 

 

Installationsbild från utställningen: Inget finns överallt.

 

Ur serien Inget finns överallt. Akrylpasta, akryl och olja på linneduk. 2012. 68 x 72 cm.

Ur serien Inget finns överallt. Akrylpasta, akryl och olja på linneduk. 2012. 60 x 80 cm.

Ur serien Inget finns överallt. Akrylpasta, akryl och olja på linneduk. 2012. 116 x 140 cm.

Installationsbild från utställningen Inget finns överallt.

Ur serien Inget finns överallt. Akrylpasta, akryl och olja på linneduk. 2012. 57 x 89 cm.

Ur serien Inget finns överallt. Akrylpasta, akryl och olja på linneduk. 2012. 57 x 88 cm.

Ur serien Inget finns överallt. Akrylpasta, akryl och olja på linneduk. 2012. 68 x 72 cm.