Katarina Andersson

 

I den egna praktiken arbetar jag framför allt med måleri och teckning.

Arbetet är processbaserat och finner sin form över tid.

Begrepp som material, språk och mening är viktiga verktyg

i mitt arbete och väsentligt är hur seendet gör oss till betraktare av dessa begrepp.

 

En utgångspunkt för mig har sedan länge varit

att måleriet är svar på ett rumsligt tilltal, mentalt såväl som fysiskt.

Dukens yta låter mig upprätta ett bildrum,

samtidigt som den låter mig förstå dess karaktär av just yta.

I en omsorgsfull måleriprocess byggs målningen upp:

en linneduk spänns på ram, grunderas med en emulsionsgrundering,

bemålas med upp till fyrtio lager av äggoljetempera lagda i skikt tunna som hinnor.

 

En förutsättning för upplevelser av ljus, rymd reflektion och skillnader upprättas.

Ytans förmåga att vara samtidigt yta och rum tillåter själva betraktandet att vara platsskapande,

betraktandet innebär då ett återförande av en blick till en kropp.

Måleriet blir så att säga ett meningsskapande som får syn på sig självt."

 

Katarina Andersson

 

Katarina Andersson är född 1960 och avlade sin Masterexamen

vid Royal College of Art i London 1991.

Hon bor och arbetar i Göteborg.

Foto: Patrik Elgström

Foto: Patrik Elgström

Foto: Patrik Elgström

Seen/Scene. Diptyk. Äggoljetempera och olja på duk. 24x41,6 cm. 2012-2014.

Rop (Nära det avlägsna). Äggoljetempera på duk. 72x60 cm. 2012-2014.

Pir/Pier - III. Äggoljetempera på duk. 60,6x70 cm. 2012-2014.

Pir/Pier - IV. Äggoljetempera på duk. 60,6x70 cm. 2012-2014.