Elizabet Thun

 

Född 1978 i Järnforsen, bor och arbetar i Malmö

 

Utbildning

2007 – 2009 Kunsthøgskolen i Bergen, MA

2004 – 2007 Kunsthøgskolen i Bergen, BA

2002 – 2003 Gerlesborgsskolan, Stockholm

2000 – 2002 Pernbys Målarskola, Stockholm

 

Separatutställningar

2013  Isolation Skånes Konstförening, Malmö

2012  Closer Kunstnerforbundet, Oslo

2012  Konstfrämjandet, Galleri St: Gertrud, Malmö

2008  Galleri Langegården, Bergen

2006  Galleri Agardh och Tornvall, Stockholm

 

Drömda och hopfantiserade scener, sammanvävda platser

som besökts och minnet av dem.

Olika lager av tid lägger sig ovan på varandra,

skapar en berättelse och ett sammanhang.

Bildar en historia.

Drömmens självklara logik, diffus och komplex

är centralt för mitt måleri, jag försöker genom

en precisionsmässig skärpa och diffus drömlikhet

skapa en plats där dröm och vakenhet balanseras.

 

Där gränser luckras upp och verklighetens

konturer suddas ut för att övergå i drömmens självklara motsägelse.

Jag söker efter en ovisshet, en ambivalent känsla av osäkerhet i mina verk.

Där det samtidigt finns en lockande skönhet,

förrädisk och gäckande på samma gång.

En bedagad glans paras med en nästan spöklik tomhet.

 

Jag vill att människan eller händelsen

ska gestaltas genom en närvarande frånvaro.                   

Låta betraktaren möta scenen och ’känna in’ den

utan att veta var i händelseförloppet du befinner dig

där skeenden får framträda som ett eko utan att berätta för mycket.

Rummet, scenen är ett tema jag ofta återvänder till i mitt måleri.

Platsen återkommer i olika skepnader men den är aldrig främmande.

 

Elizabet Thun

 

 Endless, Nameless, 140 x 170 cm, akryl på duk.

Closer, 150 x 200 cm, akryl på duk

Still Waiting, 150 x 200 cm, akryl på duk

Fidget, 130 x 170 cm, akryl och olja på duk

Fidget 2, 60 x 80 cm, akryl på pannå