ANNA STRAND

 

Anna Strand är född i Malmö och utbildad

vid Fotohögskolan i Göteborg 2002-2008.

Hon bor och arbetar i Malmö.

 

2012 vistades hon

vid Akiyoshidai International Art Village

i Yamaguchi i Japan.

 

Och hon hade sin senaste separatutställning

på Galleri Peter Lav i Köpenhamn vintern 2013.

Peter Lav visades även Annas fotografier

på Market i Stockholm i februari 2013.

 

Anna Strand om sin utställning:

 

Nagoya Notebook

 

Jag har länge velat resa till Japan tack vare en bild jag burit med mig av landet.

Jag har tänkt att det är en plats som genom en mängd olika kulturella uttryck hör ihop

med teman jag återkommande arbetar kring; exempelvis undertryckta känslor,

kontroll och rituellt beteende.

Nagoya Notebook är ett projekt som jag påbörjade

under en ateljévistelse i Japan tidigare i år.

Jag tänker på Nagoya Notebook som en fiktiv anteckningsbok.

I den sammanfogar jag olika personer, påhittade och verkliga, till ett jag.

Materialet är egna fotografier och texter samt bilder

som jag funnit på en loppmarknad i Japan.

Fotografier som verkar vara tagna av två män i och kring staden Nagoya i Japan.

 

 I några av de funna fotografierna syns spår av vattenskador.

Skadorna behandlas i text som en del av ett avgörande fotoögonblick.

 På så sätt arbetar jag med att osäkra gränsen mellan då och nu,

fiktion och verklighet.

De egna fotografierna är iscensatta, medan de funna bilderna är snapshots

som skildrar vardagliga scener och händelser.

Genom att de funna fotografierna kombineras

med korta texter blir även de en slags iscensättningar.

 

Utöver de funna fotografierna har jag hämtat inspiration från hälsningsritualer,

språkliga missförstånd samt zenbuddistisk filosofi kring vardagliga företeelser

som blomsterarrangemang och tedrickande.

Min roll som nykomling i Japan, förvandlas

i anteckningarna till ett tänkande kring vilsenhet i allmänhet.

 

 Textdelarna i Nagoya Notebook utgår från ett och samma jag.

Allt skrivs i första person

och med samma handstil, men det rör sig om

ett jag som i bilderna byter både skepnad och kön.

 

Ord och bild intar och prövar olika kroppar, objekt och riktningar.

Men de hittar hela tiden tillbaka till ett tänkande

kring tid och rum, makt och seende.

Nagoya Notebook utspelar sig på ett plan

i Japan, men min upplevelse av Japan

har också kommit att representera ett känsloläge

och en kontrollerad metod för att närma mig

det okontrollerbara i tillvaron.

 

A copy.

 

 

Camera obscura.

 

Double game.

 

 

Mirror practice

 

 

Journey with Mr R.